BONPRIX ÉLECTROMÉNAGERS | Depuis 2007 | Financement disponible*. Click here to financing

Montreal: 514-899-1122      Laval: 450-629-1122     Longueuil: 450-646-1122
français fr

Mot de passe ਬੌਨਪ੍ਰਿਕਸ ਐਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜ਼

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਟੋਰ ਲੱਭੋ :

Montréal

1601 Rue Dickson, Montréal, Canada

514-899-1122

info.montreal@bonprixelectromenagers.com

Laval

1171 Desserte Nord Autoroute 440, Laval, Canada

450-629-1122

info.laval@bonprixelectromenagers.com

Longueuil

582 Rue Jean-Neveu, Longueuil QC J4G 1P1
450-646-1122
info.longueuil@bonprixelectromenagers.com

ਮੰਤਰੀਅਲ, ਲਾਵਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗੂਇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾ਩ ਸਮਾ਩ ਸਮਾ਩ ਸਮਾ਩

ਸੋਮਵਾਰ

ਮੰਗਲਵਾਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ

ਐਤਵਾਰ

9h - 18h

9h - 18h

9h - 18h

9h - 19h

9h - 19h

10h - 16h

10h - 16h

ਮੰਤਰੀਅਲ, ਲਾਵਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗੂਇਲ 'ਚ ਬੌਨਪ੍ਮਿਕਸ ਐਲੈਕਟ੍ਰੋਚ

ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜ਼ ਸਟੋਰ 'ਤੇ! ਹਮ ਮੰਤਰੀਅਲ, ਲਾਵਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗੂਇਲ 'ਚ ਮਿਆਦਾਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾਮਾਂ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਂ ਹੈਂ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈਂ ਮਿਨੀ ਫਾਸਟ, ਧੂਪ ਔਰ ਮਾਇਕ੍ਰੋਨਾਵਾਂ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਮਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੈਨਤੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਇਓ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਮ ਮੰਤਰੀਅਲ, ਲਾਵਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗੂਇਲ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ

ਹਮਾਰੇ 3 ​​ਸਟੋਰ ਮੰਤਰੀਅਲ, ਲਾਵਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗੂਇਲ 'ਚ

ਕਿਹੜੇ ਬੌਨਪ੍ਰਿਕਸ ਐਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲੀ, ਧੂਪ, ਡਾਇਸਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਆਦਾਨੀ ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜ਼ ਖਰੀਦ ਕਰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਮਾਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਹੈਂ ! ਹਮਾਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦਾਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈਂ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈਂ ਮਿਨੀ ਫਾਸਟ, ਧੂਪ ਔਰ ਮਾਇਕ੍ਰੋਨਾਵਾਂ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਲੈਂਗੀ ਹੈ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਮਾਰੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੇ ਹੈ।। ਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਂ !

BonPrix pour tous les prix

ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਗੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸੁਭਾਗੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨੈਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? et plus ਹਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਤਿਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਕੋਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਂ।। ਫਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਵੈਬਜ਼ ਤੋਂ, ਹਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨੈਕਸ ਹੈਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਫਰੇਜ਼ਰੇਟਰ

ਕੁਕਿੰਗ ਸਟੋਵੈਂ

ਵੈਸ਼ਾਖੀਆਂ

ਵੈਸ਼ਾਖੀਆਂ

ਸ਼ੈਕਡੂਰਾਂ

FAQ

1. BonPrix ?

1 à 1

2. BonPrix ?

ਹਮੇਂ ਹੇਠ ਦੀਆਂ ਦਾਮਾਂ ਹਨ :

 • Coût : 60 $
 • 50km jusqu'à la fin : 80 $
 • 50km jusqu'à la fin : 1 $/km
 • 3.                                  ?

  ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਰੇ 3 ​​ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋ:

 • Montréal : 1601, rue Dickson, Montréal, QC H1N 3T4 Tél. : 514-899-1122
 • Laval:1171 Desserte Nord Autoroute 440, Laval, QC H7L 3W3 Tél: 450-629-1122
 • Longueuil:582 Rue Jean-Neveu, Longueuil, QC J4G 1P1 Tél: 450-646-1122
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

  4. BonPrix ?

  ਹਾਂ, ਹਮਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇਖੋ।

  5. BonPrix ?

  ਹਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀਵੁੱਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਵੁੱਡੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੇ, ਜਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੁਣਾਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓਗੇ।। ਹਮ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ, ਪਰ ਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਾਰਟੋਰਾਂ ਲਈ ਏਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ

  6. ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨੈਕਸ ਨੂੰ ਏਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਨਾਲ ਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਹੈਂ?

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। sav@bonprixelectromenagers.com

  7. ਬੋਨਪ੍ਰੀਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜਰ੍ਸ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਂ?

  8. ਬੋਨਪ੍ਰੀਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜਰ੍ਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੈਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇਟ ਹੈ?

  ਨਹੀਂ, ਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਪੈਟੀਮੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਵੈਚੇਤੀਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ।

  9.                         ?

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਪ੍ਰੀਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਨੇਜਰ੍ਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਰਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੈਟੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕਸ਼ ਹੀ ਹੀ. ਜੇ ਸਕੂਰਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੱਸਲੇਕਟਰ ਨੂੰ